آدرس : مشهد - خیابان راهنمایی 5 - ساختمان اشکان - طبقه 2 - واحد 2                                                                                                 

تلفن : 05138466914

همراه : 09350538582